Zűrzavar az Egyházban és a világban: A Testvérület álláspontja

A Szent X. Piusz Papi Testvérület szilárdan vallja a hagyományos katolikus világnézetet. Arra törekszünk, hogy megadjuk Istennek az Őt megillető imádatot, és elvezessük Hozzá a lelkeket, terjesztve a hagyományos szentmisét és a szentségeket, melyek a megszentelő kegyelem és Istennel való egyesülésünk eszközei életünkben.

Válság

A Testvérület a hagyományhoz való hűsége miatt gyakran ütközik ellenállásba. Bár a legutóbbi zsinat reformjait a világ nagy része dicséri, tény, hogy a II. Vatikáni Zsinat példátlan válságba sodorta a Katolikus Egyházat.

A sátán füstje egy repedésen keresztül behatolt Isten templomába” - panaszolta VI. Pál pápa 1972. június 29-én. XVI. Benedek pápa 2009. március 10-én a világ püspökeihez intézett levelében ezt írta: A hitet a világ nagy részén a kialvás veszélye fenyegeti, mint egy láng, mely többé nem talál táplálékot.

Nincs ma olyan pontja a Hitvallásnak, amelyet ne vonnának kétségbe katolikus papok, professzorok, sőt püspökök is, legyen szó Urunk isteni természetéről, az Ő kereszthalála által a világ megváltásáról, igaz feltámadásáról vagy az Egyház alapításáról.

A katolikus hagyomány tanúsága

A Testvérület viszont ragaszkodik az Egyház örökérvényű hitéhez. Nem képvisel különleges tanításokat, hanem abból a hitből táplálkozik, amely katolikusok számtalan nemzedékét formálta és ma is él. Az Egyházat tanítóhivatala irányítja, mely a zsinatokban és a pápák tanításában nyert kifejezést, és amelynek fényében kell megítélni a II. Vatikáni Zsinatot és az azt követő pápákat, hiszen ami 1965-ig igaz volt, az nem válhat hirtelen tévessé.

A Testvérület hiszi, hogy Krisztus csak egyetlen Egyházat alapított, és hogy a katolikus hit nem emberi találmány, hanem maga Isten nyilatkoztatta ki. A Testvérület továbbra is kitart amellett, hogy az ember az Istennel való örök életre hivatott, de létezik az örök pokol is azok számára, akik halálos bűnben, Istentől eltávolodva halnak meg. Ezért nem mindegy, hogy az ember mit hisz és melyik valláshoz tartozik.

Sajnos sok zavaros és téves elképzelés gyengítette és gyengíti az igazság modernkori megértését. Ezek a hamis tanítások eltávolítják a lelkeket Istentől.

Az Testvérület szánalomtól és együttérzéstől indíttatva igyekszik felfedni azokat a súlyos veszélyeket, amelyeket az ilyen eszmék jelentenek mind az egyes ember, mind az egész társadalom végső boldogságára nézve.

   

    „Ki tagadhatná, hogy a XX. század végén élő katolikusok zavarban vannak? A végbemenő események puszta megfigyelése meggyőz arról, hogy a jelenség viszonylag új dolog és összefügg az Egyház történelmének utolsó húsz évével. Nem is olyan régen még az út ki volt jelölve, - jártak rajta, vagy sem. Az embereknek vagy volt hitük, vagy elvesztették, vagy sohasem hittek. De, aki hitt, aki a keresztség által belépett a szent Egyházba, aki megújította a keresztségi fogadalmát 11 éves kora felé, aki megkapta a szentlelket bérmálása napján, tudta, hogy mit kell hinnie és mit kell tennie.

Ma sokan nem tudják már ezt. A templomokban az ember annyi elképesztő kijelentést hall, a régóta tanítottokkal ellentétben, annyi nyilatkozatot olvas, hogy a kétség behatol a lelkekbe. (…) Következésképpen felmerül a kérdés: mi okozta ezt a helyzetet?”

(Marcel Lefebvre érsek, Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz, 1. fejezet)