Kápolnarend

PATRONA HUNGARIAE KÁPOLNA

Kérjük a híveket, hogy az alábbi szabályokat a kápolna látogatása során betartani szíveskedjenek!

A kápolna az Isten hajléka.
Az oltár mellett lévő örökmécs jelzi, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Üdvözítő a tabernákulumban trónol.

Ezért felhívjuk a hívek szíves figyelmét hogy a kápolna csendje és nyugalma a szentmise előtt és után is megőrizendő!
Kérjük, hogy méltó öltözetben jelenjenek meg Isten szent színe előtt!
A hölgyek – katolikushoz méltó módon – kerüljék a nadrág, és a rövid szoknya viselését, valamint fedett fővel vegyenek részt a szentmisén!
Rövidnadrág viselése egyik nem számára sem megengedett!
Az ülésrend a hagyomány szerint történik, ha nincs különösebb akadálya, a nők a bal oldalon (evangélium-oldal), a férfiak a jobb oldalon (leckeoldal) ülnek.
A sorokat lehetőleg belülről töltsük fel, az utolsó padsort hagyjuk szabadon a késők számára, hogy ne kelljen zavarniuk helyük keresésével a szentmisét.
A szentmise előtt a hívek a Rózsafűzért imádkozzák, amibe az érkezőknek illő bekapcsolódniuk.
Igyekezzenek a hívek a liturgikus imákban és énekekben méltóképpen részt venni!
A szentáldozáshoz az áldoztatórács két széle felől befelé rendeződve térdeljünk le. A két rácsozatot összekötő kötél elé is szabad térdelni.

Az előtér a kápolna előcsarnokául szolgál, előkészületi térként a templombelsőhöz. Előadó, és oktató terem a lelkipásztor számára, valamint lehetőséget nyújt az egymás közötti beszélgetésre.
Az előtérben úgy kell viselkedni, hogy a kápolnában lévő hívek áhítatát ne zavarjuk! Ha a kápolna ajtaja nyitva van, kérjük az előtérben csak suttogva beszéljenek!
Ha szükséges a hangos beszéd, a kápolna ajtaját be kell csukni!
A szentmisét követően a hívek itt az előtérben nyugodt körülmények között beszélhetik meg mondanivalójukat a pappal, vagy egymással.
A ház lakóira való tekintettel kérjük a lépcsőházban és a ház udvarán kerüljék a hosszú és hangos beszélgetéseket!

A konyhából nyíló sekrestyében azon személyek tartózkodhatnak, akiknek ott feladatuk van.
A konyhát, a közösség használhatja, használat utána ki kell takarítani, és el kell mosogatni!

Az apostoli tevékenység az egyházi tekintélytől kell, hogy függjön, kápolnánkban a Szent X. Piusz Papi Testvérület papjaitól. Ezért a kápolnában, az előtérben, a lépcsőházban, vagy a kápolnához vezető úton nincs engedélyezve – az illetékes pap jóváhagyása nélkül – előadás, vagy beszéd tartása, aláírásgyűjtés, röpcédulák, vagy írások osztogatása, különböző kiadványok terjesztése! A hirdetőtáblára bármilyen írás, csak engedéllyel helyezhető ki!
Minden vallási, teológiai, erkölcsi kérdésben forduljunk bizalommal a Testvérület papjához!

Ő mindig azon lesz, hogy a kérdésekre világos és római katolikus választ adjon.

Isten hozott a Patrona Hungariae Kápolnában!
Laudetur Jesus Christus! In aeternum! Amen.

Pater Stefan Frey
A Szent X. Piusz Papi Testvérület kerületi elöljárója

2021. Június 29.