A tartományfőnök Magyarországon

Szeptember 14, 2023
Forrás: fsspx.news

2023. szeptember 7-én P. Johannes Regele tartományfőnök Budapestre érkezett első magyarországi vizitációjára.

Szeptember 7-e az a nap, amikor a régi Magyar Királyság valamennyi egyházmegyéjében megünneplik a három szent kassai vértanút, akiket 1905-ben X. Piusz pápa avatott boldoggá. P. Regele néhány hónappal ezelőtt Steyrben Alois Wimmer professzortól egy gyönyörű ereklyetartót kapott az 1619-es három vértanú ereklyéivel, mellyel az ünnepélyes hárompapos szentmise után megáldotta a jelenlévőket.

P. Regele szentbeszédében kiemelte a hit és a hűség fontosságát az üldöztetés idején, és a három vértanú példáját állította a hívő magyarok elé, majd felidézte a Testvérület küldetését a katolikus papságért. Testvérületünk három magyar szeminaristája, valamint a baráti Szent Magyarországért Testvérület két papja is részt vett az ünnepségen.

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén a tartományfőnök a farkasgyepűi Szent Kereszt Házba is ellátogatott, ahol a Szent Magyarországért Testvérület papjaival találkozott.

Köszönjük Klaus Wilhelm atyának a Magyarországért végzett odaadó papi szolgálatát. Imádkozzunk a szeminaristákért, különösen tisztelendő Kopácsi Máté diakónusért, aki, ha Isten is úgy akarja, jövőre az első magyar lesz, akit a Piusztestvérületben pappá szentelnek.