Krisztus-király Ünnepe

Október 28, 2020
Forrás: FSSPX Spirituality
Krisztus király

P. Klaus Wilhelm szentbeszéde Krisztus-király ünnepén, a pünkösd utáni huszonegyedik vasárnapon, 2020. október 25-én Budapesten, a Magyarok Nagyasszonya-kápolnában.

Idézet Lefebvre érsek könyvéből, „Megfosztották a koronájától”:

Kortársaink jelentős része azok nyomdokaiban lépked, akik a múlt században nyerték el a „filozófus” címet, és azt állítják, hogy minden hatalom a néptől származik. Itt válik szét az út a Katolikus és az új mesterek között. A katolikusok a parancsolás jogát Istenben keresik, és természetes forrásként onnan is árad, a szükséges princípiumból.

Kedves hívek!

Októberben egy keveset „politizálnunk” kell, mivel ez a hónap Krisztus királyé, és így el kell gondolkodnunk egy keresztény társadalomrenden. Ha liberális társadalomban élünk, akkor felmerül a kérdés, hogy a kereszténység meddig fog megmaradni Európában. Amikor 2007-ben Ausztriába látogatott a pápa, az osztrák napilapokban érdekes című cikkeket lehetett olvasni:

„Katolikus Ausztria? - Búcsú egy mítosztól.
Az egyház nem népszerűtlen, de már nem is vezércsillag” (Die Presse, 2007 09.01)

És a többi:

„Az utolsó európai. XVI. Benedek pápa mint tanító jön, de a nyugat tanuló hiányban szenved” (Die Presse, 2007 09.07.)

A pápa mégis bátor szavakat mondott:
 • Az abortusz nem lehet emberi jog, mert pont az ellentéte. A politikai vezetőkhöz fellebbezek, hogy a magzatokból ne csináljanak kórképet. (Die Presse, 2007 09.08)
 • Az élet utáni szüntelen vágyakozás, amely a mai embert sarkallja, az elvesztett élet sivárságában fog végeződni. A vasárnap a nyugati világban a „hétvégére” változott, a „szabadidőre”.... a szabad időnek viszont rendelkezni egy középpel - egy találkozással azzal, aki a kezdetünk és a célunk. (Die Presse, 2007 09.10)
 • Az igazsággal szembeni közöny meggyőződésem szerint a nyugat és Európa válságának az oka. Ha nem létezik az igazság, akkor végül is nem lehet a jót a rossztól megkülönböztetni. (Die Presse, 2007 09.10)

A Szentatya sajnos maga is a zsinat liberális felfogását, az állam és Egyház szétválasztását képviseli, így nem szabad csodálkoznunk, ha szavai nem találnak meghallgatásra.

Az Egyház nem beszél már Isten tekintélyéről, melynek mi emberek alá vagyunk rendelve, ebből következően a törvényeinek is. Csak szociális és emberi vonatkozásokkal érvel, ha arról van szó, hogy keresztény értékeket kellene megvédenie, mint például a vasárnap szentségét.

Megtérés nélkül, Istennek és törvényének való alárendelés nélkül nem tud jobb lenni a közélet, a politika. Európa katolikus lett, az államok vezetői, uralkodói, királyai, császárai, vagy hercegei megtérvén.

 • A római császár Konstantin kereszténnyé lett, és véget értek a üldöztetések a Római Birodalomban.
 • A frankok királya Chlodwig megtért birodalma nemeseivel és 498-ban a Reimsi püspök Remigius megkeresztelte.
 • Ez képezte a későbbi utat a Szent Római Birodalomhoz Európában, Nagy Károly 880 Karácsonyán történt megkoronázásával Rómában.
Magyarországon is így történt.
 • 975-ben Géza fejedelem keresztény hitre tért. Fia, Szent István alatt új korszak kezdődött Magyarországon. A kereszténység államvallás lett. 1001-ben Szilveszter pápa kinevezte, mint Apostoli Királyt.
 • Megtérés nélkül a mai közéletben sem fog változás bekövetkezni.

Visszatérve a pápai látogatásra, Ausztriában, a keresztény Osztrák Néppártnál sem lehetett változásokat észrevenni a pápa látogatása nyomán, a megtérésről nem is beszélve mint a következő példa mutatja.

A „Die Presse” napilapban olvashatjuk, kevesebb mint egy hónappal a pápa látogatása után:

A (kormány) koalíció egyengeti az utat a homo-paktumhoz. Sokáig tabutéma volt az Osztrák Néppártban, de most minden jel arra mutat, hogy bevezetik a homoszexuálisok partnermodelljét. ... A szocialista párti igazságügy miniszter, Maria Berger nagy örömmel fogadja a néppárt döntését. „Ez a mi megközelítésünk, mi is egy sajátpartner- modellt szeretnénk, minden kötelezettségével és jogával, bár örökbefogadás nélkül.”

Mindezek jelzik, hogy minket, Katolikusokat harcba hívnak. Harcba társadalmunk kereszténységéért, illetve kereszténytelenítése ellen, harcba Hazánkért és Hitünkért.

A Szűzanya Fatimában figyelmeztetett minket az istentelen társadalomról és az ezzel összefüggő büntetésekről.

Jézus Krisztus legyen a szívünk, az országunk királya. Amikor Lefebvre érsek „Megfosztották koronájától” című könyvét Ratzinger bíborosnak átadta, nagy benyomást tett rá. Lefebvre érsek a könyvében bizonyítja, hogy társadalmunk teljesen elszakadt a mi Urunk Jézus Krisztustól, és a II. Vatikáni Zsinat óta az egyház liberalizmusával jócskán segédkezett ebben.

Pietro Gaspari bíboros 1930-s katekizmusában következőt kérdezi és válaszolja a 187. pontban:
K: „Mit értünk a Tízparancsolat alatt?”
V: „Ezek isteni parancsolatok az örökkévalóság ösvényén az egyénnek, és egyben a polgári társadalomnak a közös együttéléshez.”

Tehát legyünk készen arra, hogy megvédjük a Tízparancsolatot és az Evangélium adta szabályokat társadalmunkban.

Imádkozzuk a rózsafüzér-hónapban a rózsafüzért ezért a nagy Katolikus ügyért. Európának ismét az igazi törvényhozó uralkodása alatt kell állnia, az pedig a Mi Urunk Jézus Krisztus!

Ámen.