A kerületszékhely

Jaidhof kastély ad szállást a Szent X. Piusz Papi Testvérület központjának az egykori Duna-monarchia összes országainak. Idetartozik Ausztria dél-Tirollal, mellette többek között Csehország, Magyarország, Szlovénia és Horvátország.

Ez egy mérföldkő volt az osztrák apostolság rendeletében, hogy 1985. március 25-én, a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a kastélyt az Alsó-Ausztriai erdőnegyedben sikerült bérletbe venni, amely különben az orosz megszállás következtében került egy ilyen állapotba, így ezt először apránként  újból lakhatóvá kellett tenni, amely Anton Zihlmann testvér többéves működésén keresztül nagyobb részben sikerült is, így aztán az ma a külső látképében már, mint egy igazi palotaként áll ott, ami az akkori főelöljárót egyszer arra a megjegyzésre bírta rá, hogy ez Európában a Testvérület legszebb birtoka.

Azonban ennél még fontosabb a szellemi kisugárzás, amelyet az érsek a felavatási beszédjében 1985. október 19-én, ennek a kastélynak feladatként meghatározott:

„Mindenekelőtt ez az imádság helye kell, hogy legyen...a második cél...az, hogy ez a ház a lelkigyakorlatok háza legyen. Egy háznak kell lennie, amely az egész környékre, igen, egész Ausztriára kisugárzik. Itt, azok, akik az igazságot elvesztették, az igazságot megtalálják, vagy azok, akik már az igazsággal bírnak, bennük megerősítsék magukat.”

A Jaidhof kastélyban azóta évente több ignáci, valamint tematikus lelkigyakorlati tanfolyamok, ifjúsági táborok, ifjúsági találkozók, családi összejövetelek és oktatási hetek kerülnek megrendezésre, amelynek résztvevői Ausztria összes tartományaiból, Svájcból, Németországból, Csehországból és Magyarországról utaznak ide.