Katolikus papok közössége

A Szent X. Piusz Papi Testvérület egy katolikus papi közösség, melyet Marcel Lefebvre francia érsek alapított 1970-ben. Tagjai kizárólag a II. Vatikáni Zsinat előtti hagyományos latin rítus szerint miséznek, és a csorbítatlan katolikus hit terjesztésén munkálkodnak.

A közösséget egyházjogilag François Charrière érsek ismerte el Fribourgban 1970. november 1-jén. Ma már öt kontinens több mint 60 országában van jelen, és öt nemzetközi szemináriumot működtet. Több, mint 700 pap szolgál a társaságban, különböző területeken: A papok többsége, mint lelkipásztor, perjelségekben és a társaság kápolnáiban szolgál. Mások iskolák, lelkigyakorlatos házak, vagy rendházak lelki vezetését látják el. 

A Szent X. Piusz Papi Testvérület tagjai továbbá a laikus testvérek és nővérek is, akik különböző területeken segítik a papok munkáját.

A testvérülethez több, hasonló lelkületű szerzetesközösség is társult, melyek vele együtt küzdenek ugyanazon ügyért, a lelkek üdvösségéért, Isten dicsőségére.

Omnia instaurare in Christo

A Testvérület követi védőszentje, Szent X. Piusz pápa jelmondatát: „Omnia instaurare in Christo – Mindent megújítani Krisztusban” (Ef 1,10). A teljes emberi életnek, egyéni, családi, vagy közösségi szinten, Krisztus törvénye alatt kell állnia. Csak ilyen feltételek mellett találhat békét a világ, és nyerhetik el a lelkek az örök boldogságot.

A Testvérület célkitűzése összefoglalható az alapító jelmondatával is: „Hittünk a szeretetben”. Abban a szeretetben, amellyel Isten szeret minket. (1Jn 4,16)

„A Testvérület annak az Örök Főpapnak, Jézus Krisztusnak pártfogására bízta magát, akinek egész lénye papi volt és marad, és aki emberré lett a keresztáldozatért. Ugyanígy áll a társaság Mária a Főpapot egykor szíve alatt hordozó Szűzanya vezetése alatt.” (Alapszabály)