Küldetésünk

A mi célunk: Szentéletű papok képzése. Szentségre törekvő papság nélkül az Egyház élete nem újulhat meg.

Szemben a hit válságával és az elvilágiasodással a Szent X. Piusz Papi Testvérület azért dolgozik, hogy a katolikus hitet átadhassa a jövő nemzedékeknek.

A papság megújítása

„A Testvérület célja a papság és minden, ami hozzá kapcsolódik.” Áll a meghatározás a Szent X. Piusz Papi Testvérület Alapszabályában, összhangban az alapító akaratával.

A pap központi helyet foglal el az üdvösség rendjében, mivel ő mutatja be a Szentmiseáldozatot és szolgáltatja ki a szentségeket a híveknek. Hirdeti emellett a hitet és felkészíti a híveket a szentségek gyümölcsöző vételére.

A Papi Testvérület hiánytalanul megőrzi a katolikus hitet és erkölcsöt, és az Egyház egészséges tanítását.