Küldetésünk

Célunk: szentéletű papok képzése. Szentségre törekvő papság nélkül az Egyház nem újulhat meg.

A hit válságával és az elvilágiasodással szemben a Szent X. Piusz Papi Testvérület azon munkálkodik, hogy a katolikus hitet a jövő nemzedékeknek átadhassa.

A papság megújulása

„A Testvérület célja a papság és minden, ami hozzá kapcsolódik”, fogalmazta meg az alapító a közösség alapszabályában.

A papnak központi helye van az üdvösség rendjében. Ő mutatja be a szentmiseáldozatot és szolgáltatja ki a szentségeket. Hirdeti a hitet és felkészíti a híveket a szentségek méltó vételére.

A Testvérület ragaszkodik a teljes katolikus hithez és erkölcshöz, az Egyház tanításához.