Kötelesség a hit terjesztése

Az ökumenizmus a világ vallási egységét keresi. A vallásszabadság jelen esetben a katolicizmus és a modernizmus minden ökumenikus megközelítése az igazság különböző értelmezéseinek.

A modernizmus úgy gondolja, hogy a vallási ismeretek az egyénből származnak. Ez a tudás a lelkiismeret tudatos, vagy nem tudatos késztetéséből fakad. Minden vallás ezért többé-kevésbé jó és dicséretes, hiszen mindegyik különböző módon és nyilvánvalóan jelzi az ember veleszületett vallásos ösztönt. Ahány ember, annyiféle értelmezése van Istennek. Az igazság és Isten ezen különböző fogalmai tiszteletet érdemelnek, hiszen ezek az emberi lélek törvényes kifejezései. A kölcsönös párbeszédben a különböző vallások megértik és tiszteletben tartják egymást, ami azonban elősegíti a békét és együttműködést.

A vallás közvetlenül Istentől van kinyilatkoztatva

A katolicizmus másrészt azt tanítja, hogy az egyedüli igaz vallást Isten nyilatkoztatta ki. Csak a katolikus hit hozhat tartós boldogságot és igazi békét az embernek nemcsak ebben az életben, hanem Isten és ember között a örökké a Mennyben. Mivel Isten azt akarja, hogy minden ember rendelkezzen ezzel az igazsággal és boldogsággal, a katolikus Egyház kötelessége, hogy tanítását mindenhol elterjessze és jelenvalóvá tegye amennyire csak lehetséges. Ezek a tanítások közvetlenül Istentől származnak, így mentesek minden hazugságtól és ezért az Egyház szeretettel segíti a lelkeket, hogy hagyjanak fel saját érdekükben a bűnnel és fogadják el az igazságot.

A katolicizmus az ökumenizmus ellenére fenntartja a jogot Istennek, ezzel szemben a modernizmus párbeszédet folytat és megalkuvást köt.