A körzetvezető

A vezetés filozófiája: az isteni példa

Isten mindenhol jelen van. Ő mindent előre lát és Ő a teremtményeinek egyikét sem felejti el vagy hanyagolja el. Uralkodása meghatározott az okosságon és a bölcsességen keresztül, szilárdságon és állandóságon keresztül.  

Isten egy meglepően nagyszámú felelősséget enged meg embereket vezetni, eseményeket irányítani és imákat megválaszolni – mindig egy változatlan békéért aggódva. Ő mindig teljesen higgadtan aggódik azért, hogy a legjobb utat keresse, hogy a lelkeket a szeretetébe vonja.

Isten terve mindig tökéletes és így az eszköz is, amelyet arra használ, hogy a tervét megvalósítsa. Isten igazságosan jutalmaz és büntet a személy hírnevétől függetlenül. Türelmes és irgalmas, és vár a megfelelő pillanatra, hogy cselekedhessen. Erősíti a gyengéket, a bánatosokat megvigasztalja, bátorítja a jókat és különösen hatással van rá, hogy Ő a hitetlenek felett a szerető kegyén keresztül győzni fog. Ha büntet, akkor ezt, mint egy szerető apa teszi, mindig azzal a szándékkal, hogy az értékes gyerekét megjavíthassa.

Az isteni példa utánzása

Isten a tökéletes és a legnagyobb példa, és a körzetvezetőnek minden cselekedetében az emberekkel szembeni  bánásmódjában alázatosan kell erre törekednie, az isteni példát utánozni. A körzetvezetőnek a számos gyengesége ellenére,  mint Szent Pálnak, „mindeneknek mindenévé lenni” kell, hogy azokat Isten számára megnyerje.

A körzetvezető legmagasabb prioritása a körzetéhez tartozó papok működésének a vezetése és a szabályozása. Azoknak a testi, és különösen a szellemi jóllétét viseli legjobban a szívén, és mindent, ami erejéből telik, megtesz, hogy  mindkét területen biztosítsa az egészséget. Együtt dolgozva ezekkel a papokkal ekkor tud a körzetvezető legjobban arról gondoskodni, hogy a mindnyájukra rábízott keresztények képzése és tanítása előrehaladjon.

„Mindent Krisztusban megújítani”

Minden földi cselekedetnek, amelyeket a körzet tesz – egy új ingatlan vásárlása, a katolikusok ellátása könyvekkel, lelkipásztori látogatások, stb. – csak az az egyetlen céljuk: a hit erősítése és a valós keresztényi kultúra megvédése és megújítása. Ami valaha is építve, nyomtatva, kiadva vagy előállítva lesz, Isten nagyságát kell, hogy visszatükrözze, az ajándékainak a szépségét, az útjának a tisztaságát és a szakadatlan aggódását a gyerekeikért.

Körzetvezető: Stefan Frey atya

Stefan Frey atya 1983-ban lett pappá szentelve és azóta a Testvérületnek dolgozik: 21 év Svájcban, 8 év, mint rektor Zaitzkofenben a Jézus Szíve Papi Szemináriumban és 2013 óta Ausztriában, mint körzetvezető, ahol jelenleg a főelöljáró közvetlen képviselőjeként működik.