Körzeti tanács

A főelöljáró oldalán áll a körzeti tanács, amely a körzetvezető mellett a körzetasszisztensből, a körzettitkárból és a körzetökonómusból áll.

A körzeti tanács tagjait a körzetvezető választja ki és nevezi ki. Feladatuk a körzetvezetőnek különböző, a körzetet érintő ügyekben tanácsot adni.

A körzetasszisztens: Waldemar Schulz atya

Waldemar Schulz atya 1955-ben született Warmbrunn/Schlesienben kelet-porosz szülők gyerekeként és Kölnben nőtt fel, először néhány évig a kölni egyetemen germanisztikát és történelmet tanult, majd Zaitzkofenben a Jézus Szíve Papi Szemináriumban teológiát és 1983-ban szentelték fel pappá.  Stuttgartban volt 1983/84-ben és onnan látta el a kápolnákat Reutlingenben, Karlsruheben és Neustadtban, a Weinstrassén. 1984-től 1985-ig volt docense a Jézus Szíve Papi Szemináriumnak és 1985/86-ban rektorként működött a Don-Bosco Gimnáziumban Diesteddeben, utána 1986-1996-ig szubrégens a Jézus Szíve Papi Szemináriumban és az erkölcstan, az egyházjog és a homiletika docense, és ideiglenesen tanított más szakterületeket is, mint apologetikát, liturgiát és mindenekelőtt egyháztörténetet; ezekhez a témákhoz tartott továbbra is előadásokat és tanulmányi tanfolyamokat. Az 1996/97-es iskolai évre ismét Diesteddeben lett rektor, de röviddel rá Stuttgartba küldték, ahol 1997 nyarán Bécsben, a Hofbauer Szent Kelemen Mária priorátus priorjává nevezték ki. Azóta gyakorolja ezt a tisztséget, de még mindig rendszeresen tart tömbönként előadásokat az egyháztörténet szakon a Jézus Szíve Papi Szemináriumon.

A 2000-es szentév óta a Szent X. Piusz Papi Testvérület osztrák körzetének Schulz atya a körzetasszisztense. Ezenfelül az osztrák körzet harmadrendjének a felelős lelkipásztora.

A körzettitkár: Klaus Wilhelm atya

Klaus Wilhelm atya 1964-ben született Felső-Ausztriában és 1989-ben lett pappá szentelve. 1996-ig állomásozott Jaidhofban és Salzburgban működött. Bécsből látta el Grácot és Klagenfurtot 1996-tól 2002-ig, 2002-2006-ig Salzburgból gondozta Klagenfurtot, 2006-tól 2008-ig Bécsből.  Wilhelm atya Salzburgban volt prior 2008-tól 2011-ig. Innsbruckból látta el Salzburgot 2011-től 2013-ig. 2013/2014-ben ismét Bécsben állomásozott Wilhelm atya és onnan gondozta Klagenfurtot. 2014-től a körzet székhelyén, Jaidhofban működik és látja el a hitközösséget Budapesten.

Körzet gazdasági vezető: Anton Odermatt atya

Anton Odermatt atya körzet gazdasági vezető a körzet székhelyén, Jaidhofben állomásozik és látja el a hitközösségeket Linzben és Steyrben.