Helyesen élni a szabadsággal

Mind a modernisták, mind a katolikusok elismerik, hogy minden embernek van természetes méltósága, amely elsősorban az értelem és az akarat szabad gyakorlásában áll. Abban is egyetértenek, hogy senki sem sértheti meg ezt az alapvető emberi szabadságot, még azért sem, hogy valakire ráerőltesse azt, ami igaz vagy jó.

A lelkiismeret mint legfőbb döntőbíró

A katolikusok és a modernisták azonban nem értenek egyet a szabadság helyes használatában. A modernisták azt állítják, hogy az emberi lelkiismeret a jó és a rossz legfőbb döntőbírája. Ezért mindenki úgy cselekedhet, ahogy a lelkiismerete diktálja, kivéve azokat az eseteket, amikor a cselekedet sérti egy másik ember jogait.

A katolikus ezzel szemben a szabadságot, amelyet az ember jóra vagy rosszra használhat, mint Isten ajándékát védi. Amikor azt választja, ami objektíve jó, és Isten akaratával összhangban cselekszik, akkor helyes döntést hoz, és megfelelően gyakorolja szabadságát. Így valóban szabad emberként cselekszik. Ahol viszont a rossz mellett dönt, ott visszaél a szabadságával. Egyetlen embernek sincs joga visszaélni az Istentől kapott szabadságával, és rosszat tenni, még akkor sem, ha ez közvetlenül senkinek sem árt. Az ilyen visszaélések sértik Istent, ártanak az egyénnek és a társadalom egészének.

Szabadon válaszd az igaz vallást

Ennek alapján a modernizmus azt tanítja, hogy az ember bármilyen vallást választhat, amennyiben az megfelel egyéni lelkiismerete megítélésének.

A katolicizmus ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az embernek kötelessége azt a vallást választani, amely összhangban van az objektív igazsággal, Isten világra vonatkozó tervével és a kinyilatkoztatással. E kötelesség teljes elhanyagolása vagy egy másik vallás választása ellentétes Isten objektív rendjével és akaratával, és ezért visszaélés a szabadsággal.

Az állam kötelezettsége

Számtalan vallás határozza meg korunk emberének és a társadalomnak életét. Némelyikük emberi gyengeségből és téveszmékből, mások megtévesztésből fakadtak.

Az állam soha nem dicsérheti, és nem támogathatja a téves vallásokat. Néha el kell tűrnie a hamis vallásokat a béke érdekében, és tolerálnia kell a szabadsággal való egyéni visszaéléseket. Ugyanakkor mindig az ő feladata, hogy a hamis vallások követőit rávezesse tévedéseik belátására és az egyetlen igaz hitre való áttérésre. Csak az igaz vallásnak van joga az állam támogatását élvezni.

Tolerancia - Isten tisztelete

A korlátlan tolerancia a modernisták legnagyobb értéke, míg a katolikusok számára az Isten és az erkölcsi jó iránti tisztelet a központi érték. A modernizmus mindenek fölé helyezi az egyes emberek egyéni autonómiáját. A katolicizmus mindenekelőtt Istent szereti, tiszteli és engedelmeskedik neki. Ezért a katolikusok kötelessége, hogy elvigyék az embereknek a „világot megvilágosító fényt”, hogy ezzel a fénnyel oszlassák el a sötétséget.