A tartományi elöljáró levele

Pater Pagliarani levele a “Traditionis custodes” kezdetű motu proprioról

Július 23, 2021
A Szent X. Piusz Papi Testvérület általános elöljárójának levele a „Traditionis Custodes” kezdetű motu proprio megjelenésének alkalmából

Davide Pagliarani levele a Testvérület alapításának 50. évfordulója alkalmából

December 21, 2020
Az Általános Elöljáró levele a Szent X. Piusz Papi Testvérület tagjaihoz és híveihez a Testvérület alapításának 50. évfordulója alkalmából