Az emberszeretet és az apostolság munkái

„A Papi Testvérület természeténél fogva apostoli, mert a miseáldozat is apostoli, és tagjai külső szolgálatotokat is teljesíteni fognak.” (alapszabály)

 

                      „A szeretet cselekedetei nélkül

                                     a hit halott.”

                                                     Jak 2,26

Szent Bernát ezt mondja erre:
 

„Azt nevezem igaznak, aki igazságosan ítélkezik és akinek a cselekedetei ennek az ítéletnek nem mondanak ellent. Hit és tett egy egység kell, hogy legyen. Amikor azonban a hitet a cselekedettől elválasztják, akkor a hitet megölik. Mert cselekedet nélkül az halott. Egy hit, amely nem a szeretetből cselekszik, az egy holttest. Ha te dicsőséget és becsületet keresel, amikor irigy vagy, amikor rosszat beszélsz a távollévőkről, amikor a rosszat rosszal torlod meg, akkor ezek olyan dolgok, amit Jézus nem tett. Azonban, ha te Jézusban hiszel, akkor tedd Jézus cselekedetét, és hited élni fog.”

A Papi Testvérület apostolsága szeretettel viseltetik és a lelkek üdvösségére irányul. Egy imádságos életre és Urunk áldozatára támaszkodik, amely minden nap a misében fejeződik ki.

Az apostolkodás áttekintése

 • A Jézus-Szíve-család

  „A szívemben fogják a menedéküket megtalálni...” „A családjuknak a békét fogom ajándékozni...” „Nevük a legszentebb szívemben van bevésve sóvárgásuk miatt, a tiszteletemet előmozdítani. Ezért sohasem fogom engedni, hogy abból ők törölve legyenek.”

  több információ

 • Eukarisztikus gyerek keresztes hadjárat

  A gyerek keresztes hadjáratot XV. Benedek pápa (1914-1922) alapította, hogy a gyerekek imája gyümölcsözővé válhasson az egyház sokféle céljáért.

  több információ

 • Harmadrend

  A hitet élni – a miseáldozatot élni: „A keresztény élet, az áldozat és az együttáldozás egy életének az értelme és forrása.” Marcel Lefebvre érsek

  több információ

 • József Testvérület

  „Imádkozzatok sokat a haldoklókért!” X. Szent Piusz pápa a halála órájában.

  több információ

 • KJB

  A Katolikus Ifjúsági Mozgalom Ausztria
  Ima – tanulás – apostolság – barátság

  több információ

 • Militia Immaculatae

  Az MI – a legyőzhetetlenek zárt hadserege!

  több információ

 • Rózsafüzér keresztes hadjárat

  Rózsafüzér keresztes hadjárat az egyház és Ausztria megmentéséért az istentelenségtől és erkölcstelenségtől.

  több információ

 • Sarto kiadó

  A katolikus hit szolgálatában!

  több információ

 • Távkatekizmus

  „A távkatekizmus egy csodálatos dolog...A felnőtteknek is szükséges a hit egyszerűségét újra megtalálni, ahogyan a gyerekeiknek is fel van kínálva.” Marcel Lefebvre érsek

  több információ